¡Solo puede quedar un@!


  • Enguany el concurs de debats per als 1s de batxillerat s’ha integrat en l’assignatura de Filosofia i Ciutadania baix la forma de “blended learning” (aprenentatge presencial i a distància combinat), és a dir; el bloc de continguts relatius a Política s’ha treballat a través d'aquesta Wiki (pàgina web col·laborativa) en un procés que ha inclòs diferents formes de realització d’activitats; individual, en grups, en comissions d’experts, etc. I elaborant diferents tipus de tasques; resums, informes, mapes conceptuals, formalitzacions i derivacions lògiques, estudi de fal·làcies, debats en línia, assaigs, auto-valoracions, etc.
  • A "PLANIFICACIÓN GENERAL" teniu una graella amb la planificació de les tres eliminatòries que composen la fase oral del concurs; quarts de final, semifinals i final.
  • Enguany l’alumnat tindrà un millor domini de la matèria degut al treball desenvolupat prèviament; durant la 1a avaluación (anàlisi i comentari de textos) i la 2a avaluació (fonaments lògics i investigació, preparació i redacció d’un assaig sobre aquesta temàtica).
  • A més a més, els participants de la fase oral s’han seleccionat entre els 8 millors assaigs, i els companys no seleccionats han d’ajudar activament en la preparació dels debats.
  • Per a dur a terme la preparació, els equips tenen a "DOCUMENTOS DE ESTÍMULO..." d'aquesta Wiki els materials amb les orientacions necessàries.
  • Com el curs passat, els debats tindran lloc a l’aula d’usos múltiples a l’hora del esplai els dies indicats a la graella, i es desenvolupara seguint el mateix procediment que podeu consultar a "LAS REGLAS DEL DEBATE".
  • Així doncs, hi esteu invitats a assistir.

00. SEMIFINALES
00. SORTEO DE CUARTOS DE FINAL
00. PANIFICACIÓN GENERAL DEL CONCURSO
00. LAS REGLAS DEL DEBATE
00. DOCUMENTOS DE ESTÍMULO PARA PREPARAR LOS CASOS
00. LOS 8 SELECCIONADOS Y SUS COLABORADORES